• Kontakt E-MAIL
  • info@akiho.eu

AKIHO

Akita inu Hozonkai

Kalendarium

1927 - powstaje Akita inu Hozonkai z siedzibą w Odate.
1931 - Akita zostaje ogłoszona Naturalnym Skarbem Japonii.
1937 - rozpoczęto pierwszą oficjalną rejestrację psów.
1938 - ustanowiono oficjalny standard rasy Akita; w tym roku ma też miejsce pierwsza wystawa Akiho.
1949 - wznowienie wystaw Akiho po II Wojnie Światowej; publikacja pierwszego biuletynu Akiho.
1952 - Akiho zmienia strukturę, zyskuje osobowość prawną i staje się organizacją użyteczności publicznej.
1977 - z okazji 50-lecia Akiho założono Akita inu Kaikan w Odate. Na parterze znajduje się główne biuro stowarzyszenia, na 1. piętrze sala konferencyjna, a na 2. piętrze Muzeum Akit.

Historia AKIHO


AKIHO (skrót od Akita Inu Hozonkai, z jap.: Stowarzyszenie na rzecz zachowania i ochrony rasy Akita) powstało w 1927 roku w Odate (pref. Akita, Japonia), by ochronić rasę przed krzyżowaniem i domieszkami krwi innych ras. I tak nadrzędną misją stowarzyszenia po dziś dzień jest ochrona i doskonalenie rasy z poszanowaniem jej natury i ducha, a także propagowanie wiedzy o niej. Pierwszą rejestrację psów zaczęto w 1937 roku, a już rok później ustalono standard rasy i zorganizowano pierwszą wystawę Akiho. Podczas II Wojny Światowej działania stowarzyszenia były tymczasowo zawieszone, ale tuż po wojnie działalność Akiho nabrała tempa. Wystawy wznowiono w 1949 roku i w tym samym roku wydano pierwszy biuletyn Akiho. Kolejno powstawały oddziały Akiho w Tohoku, na Hokkaido, w Kanto, na Shikoku, Kyushu, w Kansai, itd.. Dziś jest ich ponad 50 w Japonii i na całym świecie: w Ameryce Południowej, w Chinach, na Tajwanie, w Rosji. W Europie funkcjonuje na dzień dzisiejszy 5 odziałów: we Włoszech, we Francji, na Ukrainie, w Bułgarii oraz w Polsce. Obok dwóch najważniejszych wystaw Honbuten organizowanych dwa razy w roku (wiosną i późną jesienią) w Japonii, poszczególne oddziały organizują wystawy lokalne tzw. Shibuten.

Misja i cele


Organizacja ma na celu ochronę naturalnego dziedzictwa jakim jest Akita i utrwalenie jej charakteru, doskonalenie rasy i poprawę różnych jej elementów z poszanowaniem jej esencji; propagowanie znajomości rasy w Japonii i na świecie.

Służyć temu mają poniższe działania:
  • rejestracja psów, właścicieli i hodowli
  • organizacja wystaw, seminariów i spotkań z uznanymi ekspertami rasy
  • rozpowszechnianie wiedzy na temat Akit
  • publikacja biuletynów Akiho i innych publikacji
  • inne projekty zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych przez organizację celów
Image